Voor het jaar 2024 gelden de volgende maandelijkse tarieven (inclusief BTW)

Verder voorziet de regeling in beloning bij verhuizing, ontruiming en einde bewind. In voorkomende gevallen is het mogelijk om gehele of gedeeltelijke vergoeding van deze kosten te krijgen uit de bijzondere bijstand. U hoeft dit niet zelf uit te zoeken, Quadrans zal voor u nagaan of de gemeente de kosten vergoedt. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vraagt Quadrans dit jaarlijks voor u aan.