Quadrans Nijmegen

Quadrans is een bureau voor beschermingsbewind mentorschap en curatele

Quadrans Nijmegen

Quadrans is een bureau voor beschermingsbewind mentorschap en curatele dat sedert 2005 als bewindvoerder, mentor en curator optreedt. Quadrans garandeert een professioneel inkomensbeheer en streeft naar een integrale aanpak door een structurele samenwerking met verwijzende en begeleidende instanties. Speerpunten zijn een goede bereikbaarheid, een open en transparante communicatie en goede en duidelijke afspraken, met als credo “afspraak is afspraak”.

De bewindvoerders van Quadrans zijn mevrouw E. van Schaik, mevrouw A. Heijne en mevrouw E. Assen. Zij hebben ruime ervaring als bewindvoerder en zijn goed ingevoerd in de schuldhulpverlening en de sociale kaart. Zij worden ondersteund door de assistent-bewindvoerders, mevrouw J. Brongers en mevrouw M. Lodenstein en mevrouw B. Sulmann i.o.. Onze telefoniste is mevrouw T. Spalink. 

Mevrouw E. Assen is tevens ook de mentor en curator. 

LET OP: OP DIT MOMENT NEEMT ONS KANTOOR GEEN NIEUWE CLIENTEN AAN.